logo a jednotný firemní styl

Logo je nejvýraznější grafický prvek a základní kámen pro návrh a řešení firemního stylu(corporate identity) malých i velkých firem. Logem je konfigurace značky (kresebného symbolu) a logotypu (grafického zpracování textového názvu firmy). Od loga se vyžaduje:
- optická a obsahová zřetelnost
- spojení jednoznačnosti a jednoduchosti
- snadná (pokud možno trvalá) zapamatovatelnost

corporate identity design

Sebelepší logo nezaručí firmě profesionální image. Logo je jen jedním z kamínků veliké mozaiky (třebaže základním a nejdůležitějším). Stalo se již samozřejmostí, že dobré logo doprovází tzv. grafický manuál, který popisuje pravidla pro jeho používání, definuje i další důležité vizuální standardy, jako je firemní barevnost, vhodné firemní písmo, podobu akcidenčních materiálů, popisuje grafickou podobu např. firemních dopravních prostředků, propagačních předmětů, orientačních systémů, vlajek, venkovních značení.